Svar till: Betald info

Start Forum Öppenhetsforum Betald info Svar till: Betald info

#33510
Per Hagström
Moderator

Om en myndighet har köpt tillgång till en databas betraktas den antagligen inte som en allmän handling på grund av det så kallade biblioteksundantaget i 2 kap. 11 § 1 st 3 p. Du kan läsa det här fallet där en person begärde ut handlingar som Kriminalvården hade tillgång till genom så kallade rättsdatabaser. Kammarrättsdomen är ganska kortfattad men man förstår vad det handlar om när man läser Kriminalvårdens överklagade beslut.

KR Jönköping 3370-14

Se även denna dom:

Biblioteksundantag för e-karta

Om en myndighet däremot köper information som tillför sakuppgifter till ett ärende och blir underlag för ett beslut så blir det sannolikt en allmän handling.