Svar till: Betald info

Start Forum Öppenhetsforum Betald info Svar till: Betald info

#33547
Per Hagström
Moderator

Jag lade precis upp en ny dom som kan vara intressant där kammarrätten skriver om förhållandet mellan biblioteksregeln och regeln i 4 kap. 3 § offentlighets- och sekretesslagen.

Länk var inkommen handling

Den handlar i och för sig inte om information som har köpts in från en databas utan om något som har hämtats gratis från internet. Men jag kan inte se att det spelar någon roll om myndigheten har betalat för information. Om en myndighet t.ex. betalar ett konsultföretag för att göra en självständig utredning av någon fråga blir konsultrapporten en allmän handling när den överlämnas till myndigheten.