Svar till: Raderade mejl

Start Forum Öppenhetsforum Raderade mejl Svar till: Raderade mejl

#33643
Per Hagström
Moderator

En del av de mejl som en tjänsteman på en myndighet skickar och tar emot i tjänsten blir allmänna handlingar. E-postloggen som loggar tjänstemannens mejltrafik är också en allmän handling. Allmänna handlingar ska som utgångspunkt bevaras av myndigheten och det gäller oavsett om tjänstemannen i fråga jobbar kvar eller har slutat. För att en myndighet ska kunna radera handlingar behöver de ha stöd av en gallringsbestämmelse. Mitt råd är därför att du ber myndigheten att få se de gallringsbestämmelser som myndigheten har stött sig på när den har gallrat de aktuella e-postmeddelandena respektive e-postloggen. Tyvärr har myndigheter ofta stöd för att radera e-postloggar efter kort tid. När det gäller e-postmeddelanden är det innehållet som avgör hur länge de behöver sparas av myndigheten. Backuper eller säkerhetskopior är inte allmänna handlingar men om man kan visa att en myndighet har raderat handlingar som borde ha bevarats så kan myndigheten vars skyldig att återskapa det som har raderats och sedan lämna ut dessa återskapade handlingar. Se denna dom: http://www.allmanhandling.se/2015/06/26/felaktigt-raderade-mejl-ska-aterskapas/