Svar till: OSL och RB

Start Forum Öppenhetsforum OSL och RB Svar till: OSL och RB

#33648
Per Hagström
Moderator

Om en part får del av en handling som en del i myndighetens skyldighet att kommunicera det som har tillförts ärendet av någon annan skulle jag säga att den handlingen är expedierad i TF:s mening, vilket betyder att allmänheten också har rätt att få ut handlingen i de delar som den inte är sekretessbelagda. Så verkar det i alla fall vara när handlingar kommuniceras enligt FL:s regler. Se denna dom http://www.allmanhandling.se/2017/04/16/9473/

Det räcker att handlingar visas upp för att bli expedierade. Det krävs inte att mottagaren tar handlingarna med sig från myndigheten. Se här:

Ljusbilder som visades på möte blev expedierade

Handling expedierades när den visades upp

När en handling väl är expedierad har man ju rätt få kopior av handlingen skickade till sig eller som man hämtar på plats och tar med sig hem. Om handlingarna omfattas av sekretess kan myndigheten eventuellt lämna ut dem med förbehållet att de bara får läsas på plats hos myndigheten och inte tas med därifrån.