Svar till: körjournal

Start Forum Öppenhetsforum körjournal Svar till: körjournal

#34017
Anita
Gäst

I svar till mig skrevs:
När det gäller körjournalerna förvaras de i bilarna och de är helt enkelt häften som de som har rätt att nyttja bilen fyller i löpande. De är att betrakta som ett pågående arbetsmaterial. De tas bara in stickprovsvisi samband med internkontrollen, i normalfallet en gång per år.