Svar till: körjournal

Start Forum Öppenhetsforum körjournal Svar till: körjournal

#34028
Per Hagström
Moderator

Om jag begärde ut körjournaler skulle jag nog argumentera för att de är upprättade och därmed allmänna handlingar enligt regeln i 2 kap. 7 § 2 st 1 p, alltså den regeln som gäller ”diarium, journal samt sådant register eller annan förteckning som föres fortlöpande”.

I det här fallet lämnade Lysekils kommun ut körjournaler:

http://www.allmanhandling.se/wp-content/uploads/2016/07/JO_431_16.pdf

JO tar ju inte ställning i frågan om körjournalerna är allmänna handlingar så det är inte ett vägledande avgörande på det sättet men man kan i alla fall se att kommunen ansåg att de var allmänna och skulle lämnas ut.