Svar till: Raderade mejl

Start Forum Öppenhetsforum Raderade mejl Svar till: Raderade mejl

#34432
Per Hagström
Moderator

Hej Lemiss! Om du med privata mejl menar mejl som berör tjänstemannens privata angelägenheter och inte något ärende i tjänsten så är dessa mejl inte allmänna handlingar oavsett om de har skickats via jobbmejlen eller inte. På motsvarande sätt kan mejl som avser ett tjänsteärende vara en allmän handling trots att det har skickats mellan två privata mejladresser. Det är alltså innehållet som avgöra handlingens status som allmän. Du kan alltid kräva ett överklagbart beslut när en myndighet inte vill lämna ut handlingar och det beslutet ska också vara motiverat.