Svar till: FÖRFRÅGAN FRÅN PWC OM ALLMÄN HANDLING

Start Forum Öppenhetsforum FÖRFRÅGAN FRÅN PWC OM ALLMÄN HANDLING Svar till: FÖRFRÅGAN FRÅN PWC OM ALLMÄN HANDLING

#34435
Per Hagström
Moderator

Hej Suzana! Jag har inget säkert svar på den här frågan. Det kanske handlar om hur man ska se på PwC:s konsult i just det här sammanhanget. Är det en representant för ett privat företag som har kommit in med begäran till er eller är konsulten så nära knuten till kommunen, t.ex. arbetsleds av en av kommunens chefer, att han eller hon ska ses som en del av kommunens organisation? Om det är en representant för ett privat företag skulle jag säga att ni bör hantera begäran enligt TF:s regler om skyndsamhet. Men om konsulten ska ses som kommunens representant kan ni hantera den som en förfrågan från någon av kommunens förvaltningar. Det skulle kunna vara ett sätt att tänka men jag vet inte om det är rätt.

Angående frågan om en konsult ska betraktas som fristående i förhållande till myndigheten kan du läsa här:

KR Sthlm 7511-11

KR Sthlm 3745-11

KR Gbg 3137-11, KR Gbg 2607-11

http://www.allmanhandling.se/wp-content/uploads/2017/04/HFD_874_16.pdf

Inhyrd internrevision var fristående