Svar till: Raderade mejl

Start Forum Öppenhetsforum Raderade mejl Svar till: Raderade mejl

#34445
Per Hagström
Moderator

Det som däremot kan vara en allmän handling är den så kallade e-postloggen som är en lista över in och utgående mejl på myndighetens e-postserver. Det går att begära ut en sådan logg för en specifik tjänsteman och period. Loggen visar varje mejls ärenderad, datum, avsändare, mottagare m.m.Loggen är en allmän handling i sin helhet alltså även de rader som avser mejl som är privata. Om det har ett värde för dig att kunna bevisa bara att ett mejl har skickats vid en viss tidpunkt till en viss adress så kan ju loggen vara något att begära ut. Loggen visar alltså inte innehållet i mejlen men det kan förstås stå intressanta saker i själva ärenderaden.