Svar till: En till fråga om E-post och tjänstemän

Start Forum Öppenhetsforum En till fråga om E-post och tjänstemän Svar till: En till fråga om E-post och tjänstemän

#34637
Per Hagström
Moderator

Hej, myndigheter måste ha ett system som gör att de har tillgång till sina anställdas e-post även när dessa är frånvarande. Det här eftersom eventuella allmänna och offentliga handlingar som finns i de anställdas in- och utkorgar ska lämnas ut skyndsamt om någon begär ut dem. Det kräver att de anställda har gett registratorn eller någon annan kollega fullmakt att gå in i deras mejl när de är frånvarande. Om en anställd har missat eller vägrat ge en sådan fullmakt måste han eller hon omgående skaffa sig tillgång till sin mejl för att kunna sköta utlämnande själv. Se detta beslut från JO:

http://www.allmanhandling.se/wp-content/uploads/2012/02/JO_2002_03_s_497.pdf

Om du har framställt din begäran hos en registrator måste han eller hon se till att din begäran blir prövad av någon som är behörig att göra det. Registratorn kan inte kräva att du ska vända dig till någon annan på myndigheten med din begäran.