Svar till: Politiskt beslutsunderlag

Start Forum Öppenhetsforum Politiskt beslutsunderlag Svar till: Politiskt beslutsunderlag

#35203
Per Hagström
Moderator

Hej Peter! Jag vet nog inte tillräckligt mycket om hur en kommunal budgetberedning går till för att uttala mig i frågan om beslutsunderlaget är en allmän handling. Här kan du läsa om de allmänna principer som gäller för när en handling blir allmän:

Är handlingen allmän?

En anställd på en myndighet har samma rätt som alla andra att begära ut handlingar från myndigheten, se detta JO-beslut:

http://www.allmanhandling.se/wp-content/uploads/2011/08/JO_2008_09_s_538.pdf