Svar till: Kan försvaret återta en ingiven handling och undgå att den blir allmän?

Start Forum Öppenhetsforum Kan försvaret återta en ingiven handling och undgå att den blir allmän? Svar till: Kan försvaret återta en ingiven handling och undgå att den blir allmän?

#35206
Per Hagström
Moderator

Hej! Jag skulle nog säga att det rör sig om en inkommen och därmed allmän handling hos tingsrätten, vilket betyder att domstolen inte kan ”avhända sig” handlingen utan särskilt lagstöd för det, se 12 § 1 st arkivlagen.

Jmf med dessa avgöranden som säger att handlingar som en myndighet bara har visats upp för utomstående blir expedierade och därmed allmänna:

http://www.allmanhandling.se/wp-content/uploads/2017/12/KR_Sthlm_6451_17.pdf

http://www.allmanhandling.se/wp-content/uploads/2017/11/KR_Sthlm_2663_10.pdf

Sedan stämmer det förstå att handlingen inte längre finns hos tingsrätten, vilket betyder att du inte kan få ut den därifrån. Du har rätt till ett överklagbart beslut även när motiveringen är att handlingen inte finns. Men du har inte mycket att vinna på att överklaga för kammarrätten kommer bara säga att den inte har anledning att ifrågasätta tingsrättens uppgift om att handlingen inte förvaras hos domstolen, vilket betyder att den inte kan lämnas ut enligt offentlighetsprincipen.

Jag tycker du ska fråga tingsrätten med stöd av vilken lag eller föreskrift som den återlämnade den aktuella handlingen. Om tingsrätten inte har något bra svar så kan du JO-anmäla den eller anmäla den till Riksarkivet för att ha gjort sig av med handlingar felaktigt.