Svar till: E-postmeddelande som både skickats internt och externt

Start Forum Öppenhetsforum E-postmeddelande som både skickats internt och externt Svar till: E-postmeddelande som både skickats internt och externt

#36035
Per Hagström
Moderator

Är det här ett verkligt fall eller hypotetiskt? Intressant frågeställning i vilket fall som helst. När man begär ut en expedierad handling, t.ex. ett brev, så är det ju inte handlingen som myndigheten har skickat iväg som man får ut, utan den kopia av handlingen som myndigheten har sparat hos sig. Jag tycker inte att det borde spela någon roll om den kopian ligger hos tjänsteman A eller B. Se till att få ett överklagbart beslut innan tjänstemän B också gallrar mejlet! Jag känner inte till något fall där denna fråga har prövats så det vore välkommet om du överklagade.