Svar till: Begärd handlings existens

Start Forum Öppenhetsforum Begärd handlings existens Svar till: Begärd handlings existens

#36140
Peter Wilson
Gäst

Om man däremot tänker sig
en situation där arkiv-
myndigheten vägrat att
lämna ut uppgift ens
om huruvida en viss
namngiven persons
patientjournal från
ett mentalsjukhus
existerar/ej existerar
får det inte framgå av
dagboksbladet huruvida
begärd handling existerar/
ej existerar, men förutsatt
att den existerar måste
likväl kammarrätten ta del
av begärd handling för att
utreda om någon uppgift ur
begärd handling kan lämnas ut
utan hinder av sekretess,
exempelvis uppgift om begärd
handlings existens/
icke-existens. Så utreds så
kallade SÄPO-mål.