Svar till: Begärd handlings existens

Start Forum Öppenhetsforum Begärd handlings existens Svar till: Begärd handlings existens

#36144
Peter Wilson
Gäst

Vänligen delge mig
synpunkter på frågan
hur man skall se på
sekretessmål där redan
uppgift om svaret på
frågan om begärd handlings
existens/icke-existens
har sekretessvärde och
därför inte utan vidare
bör lämnas ut!