Svar till: Överklagan av beslut

Start Forum Öppenhetsforum Överklagan av beslut Svar till: Överklagan av beslut

#36145
Peter Wilson
Gäst

De skall bara rättidspröva
och sedan skicka målet till
kammarrätten. I enstaka
fall kan myndigheten
självmant avge yttrande
som avser vad klaganden
anför i sin klagoskrift,
men denna möjlighet
utnyttjas nästan aldrig.