Svar till: Begärd handlings existens

Start Forum Öppenhetsforum Begärd handlings existens Svar till: Begärd handlings existens

#36150
Per Hagström
Moderator

Nej, det går ju inte att reparera det faktum att myndigheten har avslöjat för sökanden att det finns en handling som motsvarar begäran.Det är väl inte exakt reglerat hur noggrant kammarrätten måste diarieföra handlingar i ett mål. Den kanske gör alla handlingar från myndigheten till en enda aktbilaga så att det inte går att urskilja den begärda handlingen från begäran eller från myndighetens avslagsbeslut till exempel. Kammarrätten borde i och för sig kunna skydda uppgifter om identiteten på den berörda patienten så att den inte sprids till fler än den klagande som redan vet detta.