Svar till: Icke -svar på mejlbegäran

Start Forum Öppenhetsforum Icke -svar på mejlbegäran Svar till: Icke -svar på mejlbegäran

#37186
Per Hagström
Moderator

När det gäller icke-svaren så kanske du kan börja med att skriva en påminnelse och samtidigt påminna om skyndsamhetskravet som gäller enligt 2 kap. 13 § tryckfrihetsförordningen när någon begär kopior av allmänna handlingar. Om uppgifterna du har begärt ut är helt offentliga så får myndigheten inte fråga om ditt syfte, vilket framgår av 2 kap. 14 § 3 st tryckfrihetsförordningen. Om de däremot är sekretessbelagda i vissa fall så har myndigheten rätt att ställa de frågor som behövs för att avgöra om sekretessen gäller i förhållande till just dig och ditt syfte.