Svar till: Avtals giltighet

Start Forum Öppenhetsforum Avtals giltighet Svar till: Avtals giltighet

#37190
Per Hagström
Moderator

Avgiftsförordningen gäller ju bara myndigheter under regeringen och om ett landsting ska ta ut avgifter för kopior av allmänna handlingar behöver fullmäktige ta ett eget beslut om det. Jag vet dock inte vilka formkrav som gäller för ett sådant beslut.