Svar till: Uppgifter kring privatpersoners universitetsutbildning

Start Forum Öppenhetsforum Uppgifter kring privatpersoners universitetsutbildning Svar till: Uppgifter kring privatpersoners universitetsutbildning

#37191
Per Hagström
Moderator

Dessa databaser är allmänna handlingar och du kan begära ut uppgifter ur dem men risken är stor att du får ut uppgifterna på papper eftersom lärosätena inte är skyldiga att lämna ut uppgifterna digitalt. Det blir dyrt om du vill få papperskopior skickade till dig. Alternativet är att åka till respektive lärosäte och skanna på plats, vilket blir en väldig massa jobb. Eventuellt kommer lärosätena försöka sekretessbelägga uppgifterna med stöd av 21 kap. 7 § offentlighets- och sekretesslagen därför att de misstänker att du kommer att använda dem i strid mot GDPR.
Det är möjlighet att du kan komma runt problemet genom att skaffa ett utgivningsbevis för din databas. Journalistisk verksamhet är undantagen GDPR:s regler.