Svar till: Begära ut offerter

Start Forum Öppenhetsforum Begära ut offerter Svar till: Begära ut offerter

#37541
Per Hagström
Moderator

En inkommen offert är en allmän handling som du har rätt att ta del av i de delar som inte är sekretessbelagda enligt någon regel i offentlighets- och sekretesslagen. Om en myndighet vägrar lämna ut hela eller delar av en allmän handling p.g.a. sekretess så ska du få besked om vilken sekretessregel som myndigheten stödjer sig på. Du kanske ska börja med att be myndigheten om detta så kan du återkomma när du vet lite mer om varför myndigheten sekretessbelägger offerterna.