Svar till: Personskydd

Start Forum Öppenhetsforum Personskydd Svar till: Personskydd

#37954
Per Hagström
Moderator

Hej! Sekretessen i kommunal bostadsuthyrning regleras i 26 kap. 11 § 2 st offentlighets- och sekretesslagen. Sekretessregeln har ett rakt skaderekvisit, vilket betyder att offentlighet är huvudregeln. En uppgift om att en viss person är hyresgäst i ett kommunalt bostadsföretag är inte integritetskänslig i normalfallet, slog kammarrätten fast i det här fallet med hänvisning till uttalanden i förarbetena.

Begär någon ut en lista över samtliga boende i ett allmännyttigt bostadsbolag kan det nog hända att bolaget sekretessbelägger uppgifterna med stöd av 21 kap. 7 § OSL som kan användas i de fall man kan anta att uppgifter kommer att behandlas i strid med GDPR.

En myndighet eller ett kommunalt bolag kan alltid välja att lämna ut uppgifter på papper och behöver inte lämna ut dem digital, åtminstone inte enligt offentlighetsprincipen.