Svar till: Assistansanordnarens redovisning till Försäkringskassan

Start Forum Öppenhetsforum Assistansanordnarens redovisning till Försäkringskassan Svar till: Assistansanordnarens redovisning till Försäkringskassan

#37955
Per Hagström
Moderator

En handling som någon utomstående, t.ex. ett privat företag eller en enskild person, ger in till en myndighet blir en inkommen och därmed allmän handling. Vem som helst kan begära ut allmänna handlingar från myndigheter. När en myndighet tar emot en sådan begäran ska den pröva dels om handlingen är allmän, dels om uppgifterna i handlingen omfattas av någon sekretessregel eller är offentliga. Det kan t.ex. finnas känsliga uppgifter om en enskild person i en allmän handling som inte ska lämnas ut på grund av sekretess.

Du kan t.ex. kontakta Försäkringskassans registrator för att begära ut handlingen.