Svar till: Anteckningar i personalärenden

Start Forum Öppenhetsforum Anteckningar i personalärenden Svar till: Anteckningar i personalärenden

#39393
Per Hagström
Moderator

Hej, jag förstår inte riktigt vad det är för handlingar du har begärt ut. Är du ute efter handlingar i disciplinärenden som rör personal som har brutit mot kommunens värdegrund/policy? Handlar det alltså om pågående ärenden där beslutet inte är fattat. Även i pågående ärenden kan det finnas allmänna handlingar, t.ex. alla handlingar som den anställda eller dennes fackförbund har fått ta del av i ärendet eller har lämnat in i ärendet. Den anställde agerar knappast som en representant för myndigheten i ett sådant ärende och blir därmed att betrakta som en utomstående, vilket innebär att handlingen expedieras när den lämnas över till den anställde. Ett fackförbund är alltid en utomstående part. Allmänna handlingar ska lämnas ut om det inte hindras av någon sekretessregel och då ska kommunen kunna redogöra för vilken sekretessregel som tillämpas. Avidentifiering kan absolut vara ett sätt att komma runt sekretessen eftersom uppgifter som inte kan kopplas till en enskild person inte heller kan leda till men för någon enskild person.