Svar till: Handlingar hos konsult

Start Forum Öppenhetsforum Handlingar hos konsult Svar till: Handlingar hos konsult

#39394
Per Hagström
Moderator

Är det uppgifter som inte finns med i det enkätresultat som konsulten har lämnat till myndigheten? Om konsulten har genomfört enkäten självständigt så räknas inte konsulten som en del av myndigheten. Då kan du bara begära ut uppgifter som konsulten har lämnat över till myndigheten. Om konsulten har gjort enkäten under arbetsledning av någon chef på myndigheten så räknas konsulten som en del av myndigheten och uppgifter om enkäten som förvaras hos konsulten anses förvarade hos myndigheten och kan begäras ut där. Här kan du läsa lite domar om medarbetarenkäter:

http://www.allmanhandling.se/tag/medarbetarenkat/