Svar till: Videoinspelningar

Start Forum Öppenhetsforum Videoinspelningar Svar till: Videoinspelningar

#39399
Per Hagström
Moderator

I den mån de finns bevarade hos myndigheten (jag vet inte hur fort dessa filmer gallras) så bör de kunna vara allmänna handlingar, på den grunden att de är färdigställda enligt 2 kap. 10 § i tryckfrihetsförordningen, enligt dess nya lydelse från 1 januari i år. Sedan kan innehållet i filmerna vara sekretessbelagt av hänsyn till enskilda personer som förekommer på filmerna. Jmf t.ex. dessa domar:

http://www.allmanhandling.se/?s=%C3%B6vervakningskamera