Svar till: Anteckningar i personalärenden

Start Forum Öppenhetsforum Anteckningar i personalärenden Svar till: Anteckningar i personalärenden

#39414
Per Hagström
Moderator

a) Det räcker att en handling visas upp för att den ska anses vara expedierad. Se här: http://www.allmanhandling.se/wp-content/uploads/2017/11/KR_Sthlm_2663_10.pdf

b) Jo men spelar det någon roll om handlingarna ändå förstörs direkt när ärendet avslutas? Här kan det vara intressant att fråga vilken gallringsregel som myndigheten stödjer sig på när den förstör handlingarna. Allmänna handlingar ska ju som huvudregel bevaras.