Svar till: Anteckningar i personalärenden

Start Forum Öppenhetsforum Anteckningar i personalärenden Svar till: Anteckningar i personalärenden

#39455
D
Gäst

Svaret du har fått är verkligen inte bra. De ska alltid erbjuda möjlighet att få ett beslut- om de inte skickar med ett direkt. Och att hänvisa till arbetsmaterial utan hänvisning till lag – sånt ör inte bra.

Men vad jag tänker på är att det kan röra sig om utkast.
Utkast är tex vanligt till fackliga företrädare vad gäller t.ex. olika frågor innan förhandling. Protokollet och synpunkter från fack torde då vara allmän handling – men kanske inte själva utkastet. Så jag tror att det finns ”risk” att chefen har delvis rätt. Förstörande av material kan göras om det finns gallringsregel för det. Vill säga kommer man fram till att ärende avslutas utan åtgärder blir upprättade dokument och liknande allmän handling.

Per har du någon dom på just exempel på handlingar i pågående ärende med personalföreträdare?