Svar till: Anteckningar i personalärenden

Start Forum Öppenhetsforum Anteckningar i personalärenden Svar till: Anteckningar i personalärenden

#39482
Per Hagström
Moderator

Bra synpunkt att arbetsgivaren kan komma med invändningen att det rör sig om utkast som går på remiss till facket. Man får dock komma ihåg att det undantaget bara gäller just när myndigheten skickar en ofärdig handling som man vill ha synpunkter på innan man bestämmer dess slutliga innehåll. Det kan finnas många handlingar i en personalutredning som inte är av den karaktären tänker jag.

Tyvärr känner jag inte till någon dom om specifikt pågående personalärenden.