Svar till: Anteckningar i personalärenden

Start Forum Öppenhetsforum Anteckningar i personalärenden Svar till: Anteckningar i personalärenden

#39511
Klasse
Gäst

Hej Per och D. Stort tack för input. Jag ska använda hänvisningen till kammarrätten.

Är handlingarna redan bortkastade så är det inte mycket att göra åt men jag tror inte riktigt på att alla handlingar kastas. Om ett oönskat beteende upprepas efter ärendets avslutande vill ju arbetsgivaren normalt kunna visa på att beteendet har förekommit tidigare och att man har tagit upp detta i samtal och liknande.

Vad jag inte förstår detta med gallring. Om det är en allmän handling så får man enligt er inte gallra hur som helst utan måste hänvisa till en gallringsregel. Vem definierar denna regel, är det myndigheten själv? Och var framgår det att Allmänna handlingar ska som huvudregel bevaras? 10§ Arkivlagen hävdar ju endast följande:
Allmänna handlingar får gallras.
Vid gallring skall dock alltid beaktas att arkiven utgör en del av kulturarvet och att det arkivmaterial som återstår skall kunna tillgodose de ändamål som anges i 3 § tredje stycket.

Vidare är ju handlingarna inte allmänna innan ärendet avslutats (alltså de som inte är expedierade, inkomna etc.) Kan dessa då gallras hur som helst innan ärendet avslutas? I vilket ögonblick är i så fall ärendet avslutat och när skulle det i så fall vara försent att förstöra dokumenten?

Jag undrar även om sekretessprövningen. Kan jag kräva att de lämnar ut alla allmänna handlingar tillhörande ärenden enligt mina kriterier och att de i stället tar bort de eventuella uppgifter som skulle vara belagda med sekretess. Måste de i så fall motivera sekretessbeläggningen för var och en av de uppgifter som tagits bort?

Med vänliga hälsningar

Klasse