Svar till: Anteckningar i personalärenden

Start Forum Öppenhetsforum Anteckningar i personalärenden Svar till: Anteckningar i personalärenden

#39512
D
Gäst

Gallringsregel beslutas av arkivmyndighet. För statliga myndigheter oftast riksarkivet.
För kommunen är det kommunstyrelsen eller den nämnd som kommunfullmäktige beslutat istället.
Disciplinärenden omfattas egentligen av ganska låg sekretess – oftast ingen alls. I de fall de omfattas av sekretess ska de diarieföras.

Däremot tror jag att gallringsregler gäller – och utkast förblir utkast och därmed inte allmän handling även om ärendet är avslutat.
Men de får inte heller spara vad som helst i personalakten – det finns fler regler att förhålla sig till, så jag är faktiskt inte så säker. Men har arbetsgivaren något sånt har du absolut rätt och det är ju en allmän handling eftersom den överlämnats till personal även om det då inte är en formell varning.

Medarbetarsamtal är ju också allmän handling – men ofta är gallringsreglerna väldigt korta på de anteckningarna.