Svar till: Ang. mejl-adr.

Start Forum Öppenhetsforum Ang. mejl-adr. Svar till: Ang. mejl-adr.

#39703
Per Hagström
Moderator

Hej, jag antar att du menar deras jobbmejladresser. Dessa är generellt sett offentliga. Eventuellt kan det bli problem om man begär ut mejladresser för många anställda.

Den här domen gäller Polisen som i och för sig har lite särskilda sekretessregler att falla tillbaka på:

http://www.allmanhandling.se/wp-content/uploads/2014/03/KR_Jonkoping_3149_13.pdf

Man kan dra en parallell till att begära ut nummer till tjänstetelefoner och då kan man titta på den här märkliga domen där det kommunala bolaget drog till med försvarssekretess för vissa anställda och lyckades få med kammarrätten på tåget:

http://www.allmanhandling.se/wp-content/uploads/2018/04/KR_Goteborg_357_18.pdf

Ett generellt råd om någon myndighet hävdar att vissa uppgifter är hemliga är att be att få en hänvisning till den sekretessregel som de tillämpar. När du vet vilken sekretessregel som myndigheten använder i ditt fall så kan du återkomma hit.