Svar till: Tekniska verken

Start Forum Öppenhetsforum Tekniska verken Svar till: Tekniska verken

#39754
Per Hagström
Moderator

Ja, offentlighetsprincipen gäller vid Tekniska verken eftersom det är ett kommunalt bolag, se 2 kap. 3 § 1 st offentlighets- och sekretesslagen.