Svar till: Tjänstemanna ansvar

Start Forum Öppenhetsforum Tjänstemanna ansvar Svar till: Tjänstemanna ansvar

#39793
Per Hagström
Moderator

Eftersom det här ett forum om offentlighetsprincipen så svarar jag utifrån vilken ansvar man kan utkräva av en tjänsteman som bryter mot det regelverket. Enligt 20 kap. 1 § brottsbalken kan en tjänsteman dömas för tjänstefel om han eller hon åsidosätter sin uppgift vid myndighetsutövning. Utlämnande av allmänna handlingar är myndighetsutövning, vilket betyder att en tjänsteman som gör fel i samband med ett utlämnande kan dömas för tjänstefel. Men i andra meningen i bestämmelsen finns en begränsning som säger att om gärningen kan betrakta som ringa ska personen inte dömas. Kanske är det den som gör att det är så ovanligt att tjänstemän åtalas för tjänstefel, för det är ingen brist på fel som begås i ärenden om utlämnande av allmänna handlingar. De fällande domar som finns handlar ofta om att en tjänsteman slänger en handling som någon har begärt ut för att slippa lämna ut den. Och det är ju ett mycket grovt, och dessutom uppsåtligt, fel. Här är ett exempel:

http://www.allmanhandling.se/wp-content/uploads/2016/05/Svea_HR_B_7034_02.pdf

Här är en annan typ av fel som ledde till dom om tjänstefel. Intressant att läsa om den del där han friades också:

http://www.allmanhandling.se/wp-content/uploads/2016/11/HR_Skane_Blekinge_B_28_14.pdf

Ett par friande domar:

http://www.allmanhandling.se/wp-content/uploads/2018/02/NJA_1993_44_s_216.pdf

http://www.allmanhandling.se/wp-content/uploads/2012/04/JO_685_12.pdf

Ett alternativ till att polisanmäla en tjänsteman för tjänstefel är att anmäla honom eller henne till JO eller JK. Dessa instanser uttalar kritik och vilken mån det svider för den enskilda tjänstemannen beror nog på hur stor vikt omgivningen lägger vid JO/JK:s uttalanden. Jag har hört att JO-kritik kan sätta käppar i hjulet för en domare i karriären till exempel. På andra myndigheter och i andra yrkeskategorier där ämbetsmannatraditionen inte är lika stark kanske man bara får en ryggdunk för att man har tagit en JO-kritik för laget och satt verksamhetens intressen framför lagen.