Svar till: Begära ut mailkorrespondens

Start Forum Öppenhetsforum Begära ut mailkorrespondens Svar till: Begära ut mailkorrespondens

#39827
Per Hagström
Moderator

Ett e-postmeddelande är en färdig elektronisk handling och inte en sådana sammanställning av uppgifter som en myndighet bara behöver göra om den kan göras med rutinbetonade åtgärder (se nuvarande 2 kap. 6 § 2 st tryckfrihetsförordningen). Om en person begär ut enskilda e-postmeddelanden kan inte en myndighet avslå begäran på den grunden att det tar lång tid och är krångligt att lokalisera e-postmeddelandena. Se denna dom. Möjligen kan en myndighet avslå på den grunden att begäran är opreciserad men spontant låter det inte som den är det i ert fall. Se domar här.