Svar till: Hej!

Start Forum Öppenhetsforum Hej! Svar till: Hej!

#40090
Per Hagström
Moderator

Offentlighetsprincipen gäller som regel inte vid privata företag utan i första hand hos myndigheter, kommunala bolag och ytterligare några föreningar, stiftelser och företag som nämns i bilagan till offentlighets- och sekretesslagen. Om offentlighetsprincipen gäller hos en viss aktör kan du begära ut samtalsloggar och sms-konversationer med stöd av den. Se bland annat dessa domar:

http://www.allmanhandling.se/wp-content/uploads/2015/07/KR_Jonkoping_880_15.pdf

http://www.allmanhandling.se/wp-content/uploads/2012/09/KR_Sundsvall_195_09.pdf