Svar till: Politiker som underlåter registrera handlingar

Start Forum Öppenhetsforum Politiker som underlåter registrera handlingar Svar till: Politiker som underlåter registrera handlingar

#40679
Per Hagström
Moderator

Politikers partipolitiska verksamhet omfattas inte av offentlighetsprincipen. Men när en politiker agerar som företrädare för kommunen t.ex. i egenskap av kommunalråd eller liknande så omfattas denna verksamhet av offentlighetsprincipen och då gäller precis som du säger regeln om att allmänna handlingar ska registreras så snart som möjligt. Det är i alla fall ett absolut krav om handlingarna innehåller uppgifter som omfattas av sekretess, i annat fall ska handlingarna hållas ordnade på något annat sätt som gör att allmänheten kan få överblick över dem. Vad kan man då göra om ett kommunalråd eller annan företrädare bryter mot reglerna om diarieföring. Man kan ta upp det med kommunen i fråga. Det finns kommunala revisorer och det finns en utsedd arkivmyndighet inom kommunen som kanske kan agera. Man JO- eller JK-anmäla den som inte sköter sig. Att polisanmäla för tjänstefel brukar inte leda till något men vem vet. Det är kanske lite oklart om underlåtenhet att diarieföra kan räknas som ”myndighetsutövning” vilket det måste handla om för att det ska vara tjänstefel enligt 20 kap. 1 § brottsbalken.