Svar till: Få ut handlingar från underleverantör till myndighet

Start Forum Öppenhetsforum Få ut handlingar från underleverantör till myndighet Svar till: Få ut handlingar från underleverantör till myndighet

#41049
Per Hagström
Moderator

Hej, enligt 2 kap. 6 § tryckfrihetsförordningen är en upptagning (hit räknas elektroniskt lagrad information) förvarad hos myndigheten ”…om upptagningen är tillgänglig för myndigheten med tekniskt hjälpmedel som myndigheten själv utnyttjar för överföring i sådan form att den kan läsas eller avlyssnas eller uppfattas på annat sätt”. Om myndigheten har tillgång till IT-företagets ärendehanteringssystem så att myndigheten kan läsa sin korrespondens med företaget borde du kunna hävda att denna korrespondens är förvarad hos myndigheten.