Svar till: Arbetsutskott protokoll

Start Forum Öppenhetsforum Arbetsutskott protokoll Svar till: Arbetsutskott protokoll

#41052
Per Hagström
Moderator

Hej! Yttranden och förslag från ett utskott till den nämnd som utskottet hör till blir inte allmänna handlingar förrän nämnden fattar beslut i de aktuella ärendena. Det finns ett gammalt JO-avgörande som handlar om detta. Fallet JO 1971 s. 364 gällde ett budgetförslag som ett arbetsutskott inom Piteå stads drätselkammare arbetat fram och sedan överlämnat till drätselkammaren (drätselkammare kallades städernas styrelser förr i tiden). Förslaget skulle enligt JO inte betraktas som en allmän handling förrän det hade behandlats av kammaren i sin helhet.

Professor Alf Bohlin skriver i boken Offentlighetsprincipen att handlingar som utväxlas mellan en nämnd och dess utskott ska ses som en myndighetsintern angelägenhet. Enligt professorn skulle ”…viss förvirring kunna uppstå, om allmänheten eller massmedia utbekommer t.ex. ett förslag till beslut, som sedan visar sig avvika från det slutliga beslutet”. Uppenbarligen tror inte den goda professorn att allmänhet och media klarar att skilja på ett förslag till beslut och ett beslut, tyvärr verkar han ju ha JO på sin sida.

Utskottets dagordningar/ärendelistor verkar däremot vara allmänna handlingar enligt de här domarna:

http://www.allmanhandling.se/wp-content/uploads/2017/03/KR_Jonkoping_2811_16.pdf

http://www.allmanhandling.se/wp-content/uploads/2017/03/KR_Jonkoping_2829_16.pdf

Viktigt att komma ihåg också att det kan finnas handlingar i underlaget till utskottets yttrande eller förslag som är allmänna handlingar därför att de har blivit det i ett tidigare skede av någon anledning. Det kan var handlingar som har kommit in från kommuninvånare eller andra externa parter eller som kommunen har skickat till externa parter (expedierade handlingar).