Svar till: Är parkeringsböter offentlig handling

Start Forum Öppenhetsforum Är parkeringsböter offentlig handling Svar till: Är parkeringsböter offentlig handling

#41315
Per Hagström
Moderator

Vilka aktörer som utfärdar p-böter kan du säkert ta reda på själv. I den mån det är offentliga verksamheter, t.ex. kommuner eller kommunägda parkeringsbolag, så bör dessa vara allmänna handlingar eftersom det är en myndighetsföreträdare som utfärdar boten och sedan lämnar över den till någon utomstående. Kopian som kommunen behåller är då en expedierad och allmän handling som kan begäras ut. Du kan väl återkomma om kommunen hävdar att p-böterna är sekretessbelagd av någon anledning.

Jag vet inte om kommuner och kommunala parkeringsbolag har datasystem där utfärdade p-böter är registrerade, i så fall finns det kanske en möjlighet att begära ett utdrag ur dessa systeme. Ett registerutdrag är en så kallad potentiell allmän handling som du kan läsa mer om här.