Svar till: Rätt att få ut politikers fullständiga personnummer?

Start Forum Öppenhetsforum Rätt att få ut politikers fullständiga personnummer? Svar till: Rätt att få ut politikers fullständiga personnummer?

#42578
Per Hagström
Moderator

Om någon begär ut en uppgift som förekommer i en allmän handling, t.ex. en kommuns förtroendemannaregister, måste kommunen först av allt fundera på om uppgiften omfattas av någon sekretessregel. Om det inte finns någon sekretessregel som gäller för den aktuella typen av uppgifter eller i den aktuella typen av verksamhet ska uppgifterna lämnas ut. Det är i det läget olagligt att ställa frågor till sökanden om vad han eller hon tänker använda uppgifterna till.

Om det däremot finns en tillämplig sekretessregel kan det vara befogat att ställa frågor. Många sekretessregler är utformade så att uppgiften är hemlig om det finns skäl att anta att någon enskild, t.ex. en politiker, lider men om uppgiften lämnas ut. För att göra den bedömningen kan man behöva fråga sökanden vad han eller hon tänker använda uppgiften till. Om sökanden uppger ett harmlöst syfte kan uppgiften lämnas ut. Framstår det i stället som skadligt kan uppgiften sekretessbeläggas.

Man kan inte sekretessbelägga uppgifter i allmänna handlingar med stöd av GDPR. Utlämnande av allmänna handlingar är nämligen en tillåten personuppgiftsbehandling enligt förordningen. Däremot finns det en sekretessregel i 21 kap. 7 § offentlighets- och sekretesslagen som gör att en myndighet kan vägra att lämna ut personuppgifter om det kan antas att den sökande kommer att använda dem i strid mot GDPR. Journalistiskt verksamhet är undantagen GDPR, vilket betyder att en kommun inte kan vägra lämna ut uppgifter till en journalist med stöd av denna sekretessregel.

Personnummer räknas som harmlösa uppgifter vid tillämpning av offentlighetsprincipen. Ja, det är sant!! Så personnummer är oftast offentliga. Jag kan inte komma på någon sekretessregel som skulle vara tillämplig på politikernas personnummer i det här fallet så antagligen var det olagligt att fråga vad journalisten tänkte använda uppgifterna till.