Svar till: åtgärdprogram

Start Forum Öppenhetsforum åtgärdprogram Svar till: åtgärdprogram

#42781
Gun
Gäst

Ja, eftersom han är myndig kan hen neka det. Din son bestämmer över sig själv nu. Det enda ansvar du har är att betala för honom. I övrigt har han bestämmanderätt över allt som rör honom själv i skolan. Du har inte rätt till insyn alls om inte din son ger sitt medgivande till det. I lagens mening gäller även det funktionshindrade ungdomar. (Sedan hur dessa ungdomar hanteras i praktiken är en annan femma.) Förstår att er situation är svår, men läraren har lagen på sin sida att stänga dig ute, trots att du sitter med ansvar att både försörja honom och hjälpa honom att få skolgången att fungera.
/Gun, lekman