Svar till: Är kontaktuppgifter till allmän handling?

Start Forum Öppenhetsforum Är kontaktuppgifter till allmän handling? Svar till: Är kontaktuppgifter till allmän handling?

#42804
Per Hagström
Moderator

Ja du kan ju formelera din begäran så:

Jag önskar en kopia av det senaste mejlet som tjänstemannen X har skickat i tjänsten till någon utanför myndigheten och där hennes e-postadress och telefonnummer framgår.

Eller om du kommer på ngn annan allmän handling där uppgifterna borde framgå.

Myndigheters interna telefonlistor är inte allmänna handlingar enl detta JO-beslut:

Intern telefonlista inte allmän handling