Svar till: Offentlighetsprincipen och jobbansökan

Start Forum Öppenhetsforum Offentlighetsprincipen och jobbansökan Svar till: Offentlighetsprincipen och jobbansökan

#43058
Per Hagström
Moderator

Inkomna jobbansökningar är allmänna och offentliga handlingar som du har rätt att få ut. Problemet med att begära en lista är att det kanske inte finns någon sådan färdig lista utan bara en hög med inkomna ansökningar. Kommunen är inte skyldig att skapa en ny handling åt dig. Du kan däremot begära ut alla inkomna ansökningar. Om du inte vill betala för kopior av dessa kan du begära att ta del av dem på plats utan kostnad. Det finns ingen sekretess som skyddar ansökningar till en kommunal tjänst. Gör en skriftlig begäran och begär ett skriftlig överklagbart beslut för det fall att kommunen inte lämnar ut begärda handlingar. Du kan återkomma hit om det händer och berätta hur de motiverar sitt beslut.