Svar till: Rätt att publicera bild ur offentlig handling?

Start Forum Öppenhetsforum Rätt att publicera bild ur offentlig handling? Svar till: Rätt att publicera bild ur offentlig handling?

#43443
Per Hagström
Moderator

Jag antar att du har fått ut handlingen utan att myndigheten har beslutat om något sekretessförbehåll som begränsar hur du får använda handlingen. Finns det inget sådant beslut så står inte sekretessreglerna i vägen för en publicering.

Jag kan inte heller se att upphovsrätt blir ett problem. Handlingar som myndigheter har upprättat omfattas som regel inte av upphovsrätt. Handlingar som har kommit in till myndigheter från utomstående är däremot skyddade av upphovsrätt i många fall.

Upphovsrätten regleras i lagen om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk, URL. Om handlingen du har fått ut är ett tillsynsbeslut så gäller ingen upphovsrätt enligt 9 § 1 st i URL. Bilden är väl knappast ett ”alster av bildkonst” som det står i 9 § 2 st. Om handlingen snarare är ett beslutsunderlag, till exempel ett inspektionsprotokoll, så regleras upphovsrätten i 26 § 2 st URL. Där står det att var och en får återge den typen av handlingar så upphovsrätten är inget hinder i det avseendet heller.

Huruvida en publicering kan innebära förtal eller bryta mot de pressetiska reglerna kan jag inte uttala mig om. Jag vet inte tillräckligt om fallet och är inte heller någon expert på det området.