Svar till: Lss och beslut

Start Forum Öppenhetsforum Lss och beslut Svar till: Lss och beslut

#43601
Per Hagström
Moderator

Generellt sett är sekretessen svag hos Försäkringskassan ( se 28 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen, OSL). Men enligt 26 kap. 1 § 4 st 4 p OSL ska verksamhet enligt lagstiftningen om stöd och service till vissa funktionshindrade jämställas med socialtjänst och inom socialtjänsten är sekretessen starkt. Oavsett vilken det är som blir tillämplig i ditt fall så har du möjlighet att begära ut besluten i avidentifierad form, det vill säga utan personuppgifter eller andra uppgifter som gör att respektive person kan identifieras.