Svar till: Får inget svar, öperprövning och skriftligt avslagsbeslut

Start Forum Öppenhetsforum Får inget svar, öperprövning och skriftligt avslagsbeslut Svar till: Får inget svar, öperprövning och skriftligt avslagsbeslut

#44090
Per Hagström
Moderator

Hej, jag ber om ursäkt att svar har dröjt. Tillsynsmyndigheter när det gäller den här typen av frågor är JO och JK. Du kan anmäla polisen dit. Du kan också polisanmäla dem tjänstemän som du menar är ansvariga för att inget beslut har fattats. Att inte meddela ett skriftlig avslagsbeslut med besvärshänvisning i ett ärende om utlämnande av allmänna handlingar kan vara tjänstefel vilket du ser i den här domen.

Anmälningar mot poliser hanteras av Särskilda utredningar som du kan läsa om här.