Svar till: Manipulering av loggutdrag för dataanvändning

Start Forum Öppenhetsforum Manipulering av loggutdrag för dataanvändning Svar till: Manipulering av loggutdrag för dataanvändning

#44444
Man
Gäst

Om det är en offentlig vårdgivare, dvs ett landsting eller ett landstingsförbund, borde loggar vara allmänna handlingar. Du kan då begära att få del av dem enligt 2 kap. 15 § tryckfrihetsförordningen och kräva ett beslut om de vägrar. Är det en privat vårdgivare finns ingen sådan rätt. En annan sak är för övrigt att loggar, som alla andra allmänna handlingar, får gallras när de inte längre behövs för verksamheten. Är det en offentlig vårdgivare kan du be om att få läsa deras gallringsbeslut.

Om någon manipulerar elektroniska loggar olovligen eller läser journaler utan att ha rätt till detta, kan det röra sig om dataintrång enligt 4 kap. 9 c § brottsbalken. Sådana brott anmäls till polisen.