Svar till: Manipulering av loggutdrag för dataanvändning

Start Forum Öppenhetsforum Manipulering av loggutdrag för dataanvändning Svar till: Manipulering av loggutdrag för dataanvändning

#44464
Gun
Gäst

Detta är efter nya lagen vad jag förstår, och gäller både privat och landstingsdriven vård: ”Vårdgivaren ska på begäran från patienten informera om den åtkomst till patientens uppgifter som förekommit. Patienten har dock bara rätt att på detta sätt få reda på vilken vårdenhet som haft åtkomst till uppgifterna och vid vilken tid, och informationen ska vara utformad så att patienten kan bedöma om åtkomsten var befogad eller inte. Vårdgivaren är skyldig att lämna ut informationen på papper och får ge patienten direktåtkomst till informationen om säkerhetskraven är uppfyllda på samma sätt som vid patientens direktåtkomst till egna journaluppgifter.”

Vårdgivare bryr sig inte om lagen, det gör inte de som ska se till att lagen efterföljs heller.

Tack för paragrafen om dataintrång!