Svar till: Vad är offentliga handlingar i samband med skolplacering?

Start Forum Öppenhetsforum Vad är offentliga handlingar i samband med skolplacering? Svar till: Vad är offentliga handlingar i samband med skolplacering?

#44474
Vera
Gäst

Vi har liknande problem, kommunen lämnar inte ut handlingarna och hänvisar till:

23 kap. 1 § offentlighets – och sekretesslagen

Sekretess gäller i förskola och sådan pedagogisk verksamhet som avses i 25 kap. skollagen (2010:800) som kompletterar eller erbjuds i stället för förskola för uppgift om en enskilds personliga förhållanden, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon närstående till denne lider men.

Jag tolkar ovan som en hänvisning till att det råder sekretess i skola/förskola men detta rör ju underlag för ett beslut om skolplacering – dvs uppgifter som finns hos myndigheten själva inte skolan.